• 001 banner ketua audit dalam
  • event1

Mesyuarat Exit Conference Auditan Pengurusan Geran penyelidikan di Institut-Institut penyelidikan

DSC 0305

DSC 0308

Pada 13 Mac 2017, Mesyuarat Exit Conference Auditan Pengurusan Geran Penyelidikan Di Institut-Institut Penyelidikan telah diadakan di Bilik Mesyuarat Utama, Aras 2 Pejabat Naib Canselor. Mesyuarat ini telah dipengerusikan oleh Naib Canselor UniSZA, Prof. Dato' Dr. Ahmad Zubaidi Bin A. Latif. Mesyuarat ini juga dihadiri oleh auditi yang terlibat iaitu Pejabat Bendahari, RMIC, IDAMAN, INSPIRE, i-CODE, AGROPOLIS serta ESERI. Ketua Unit Audit Dalam UniSZA, En. Baharin Bin Salim @ Abdullah telah membentangkan penemuan-penemuan audit dan maklumbalas yang diberikan oleh auditi. Penemuan-penemuan audit dan maklumbalas yang diberikan dapat membantu auditi untuk membaiki dan memantapkan pengurusan geran penyelidikan di UniSZA. 

 

Latihan Audit Command Language (ACL) Untuk Staf Unit Audit Dalam

                                                                                               

                       DSC 0299                                                                                                        DSC 0297

Pada 1 Mac 2017, Unit Audit Dalam UniSZA telah mengadakan sesi latihan dalaman bersama semua staf UAD berkenaan sistem Audit Command Language (ACL). Tujuan mengadakan latihan ACL ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penggunaan ACL kepada staf UAD supaya dapat dimanfaat dan digunakan bagi tujuan pengauditan. Semua staf UAD diberi pendedahan tentang kepentingan ACL dan cara-cara penggunaan dengan lebih terperinci seperti membuat fail, memasukkan data daripada bentuk PDF, WORD dan EXCEL ke dalam sistem ACL dan susun menu untuk membuat jadual.

 

 

More Articles ...