• 001 banner ketua audit dalam
  • event1
  • 001 staf uad
  • Banner CSR UAD 2016
  • ucapan hari raya

Initial Conference Auditan Pengurusan Wang Amanah UniSZA dan Auditan Pengurusan Tabung Masjid di Pusat Islam UniSZA

wang amanah

DSC 0620

DSC 0623

 

Pada 2 November 2017, Initial conference Auditan Pengurusan Wang Amanah UniSZA di Bilik Mesyuarat UAD. Mesyuarat ini telah diadakan jam 9.30 Pagi dan dipengerusikan oleh Ketua Unit Audit Dalam (KUAD). Mesyuarat ini dihadiri oleh Pejabat Bendahari sebagai Auditi. Tujuan initial conference ini diadakan adalah untuk memastikan pengurusan wang amanah di UniSZA diwujudkan, dipatuhi dan dikuatkuasakan. 

Untuk makluman juga, UAD juga telah mengadakan initial Auditan Pengurusan Tabung Masjid di Pusat Islam UniSZA pada jam 2.30 Petang di Bilik Mesyuarat UAD. Mesyuarat ini juga dipengerusikan oleh KUAD dan dihadiri oleh staf Pejabat Bendahari dan Pusat Islam UniSZA sebagai auditi. Tujuan initial conference ini juga diadakan adalah untuk memastikan sistem pengurusan kewangan seperti tabung masjid, aset di pusat islam diselenggara, dikemaskini dan mengikuti prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan. 

Semoga dipermudahkan urusan pengauditan yang akan dijalankan ini dan terus memabtapkan pengurusan pentadbiran dan kewangan di UniSZA.

 

Mesyuarat Exit Conference Auditan Pengurusan Kewangan Dan Kawalan Dalaman Institut Agrobioteknologi (AGROBIOTEK)

IMG 1857

 

Pada 26 September 2017, Mesyuarat Exit Conference Auditan Pengurusan Kewangan Dan Kawalan Dalaman Institut Agrobioteknologi (AGROBIOTEKNOLOGI) telah diadakan di Bilik Mesyuarat Utama , Aras 2 Bangunan Canselori. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Dato' Naib Canselor. Mesyuarat ini turut dihadiri oleh pengarah AGROBIOTEK, Unit Ladang serta Pihak Bendahari. Tujuan mesyuarat ini diadakan adalah untuk membentangkan penemuan-penemuan berdasarkan auditan yang telah dilaksanakan. Penemuan-penemuan yang dibentangkan meliputi kawlaan pengurusan, kawalan bajet, kawalan terimaan, kawalan perolehan dan kawalan pengurusan aset dan stor. Hasil penemuan-penemuan audit ini, pihak yang terlibat telah mengambil maklum dan telah membuat tindakan untuk menambahbaik dan memantapkan pengurusan di pihak PTj. 

 

 

 

More Articles ...