• 001 banner ketua audit dalam
  • event1

Carta Organisasi

Taklimat 'Initial Conference' Rancangan Audit Tahun 2014

Pihak Audit Dalam (UAD) telah mengadakan taklimat ini pada 27 Februari 2014 (Khamis) jam 9.30 pagi bertempat di Bilik Mesyuarat 1, UniSZA Kampus Gong Badak. Tujuannya adalah untuk memberi pengenalan kepada Pusat Tanggungjawab (PTj) berkaitan pengauditan yang akan dilaksanakan serta peranan dan penglibatan yang perlu dimainkan oleh Ketua Pusat Tanggungjawab (KPTj) yang terlibat.

Adalah diharapkan pihak KPTj dan kakitangan yang terlibat memahami dan memainkan peranan yang berkesan supaya pelaksanaan auditan ini dapat dijalankan dengan sempurna dan mencapai objektif seperti mana Rancangan Audit Tahun (RAT) 2014 yang telah diluluskan.

Continue Reading

More Articles ...