• 001 banner ketua audit dalam
  • event1
  • 001 staf uad
  • Banner CSR UAD 2016
  • ucapan hari raya

Mesyuarat Exit Conference Auditan Penggunaan Sistem Teknologi Maklumat (IT)

DSC 0564

DSC 0563

 

Pada 3 Ogos 2017 Mesyuarat Exit Conference Auditan Penggunaan Sistem Teknologi Maklumat (IT) telah diadakan di bilik mesyuarat Pejabat Pendaftar. Sebanyak 10 auditi yang terlibat hadir dalam mesyuarat ini iaitu Pejabat Bendahari (PB), Bahagian Pengurusan Akademik (BPA), Perpustakaan (LIB), Fakulti Bahasa dan Komunikasi (FBK), Fakulti Ekonomi dan Sains Pengurusan (FESP), Fakulti Biosumber dan Industri Makanan (FBIM), Fakulti Informatik dan Komputeran (FIK), Fakulti Rekabentuk Inovatif dan Teknologi (FRIT), Fakulti Perubatan (FP) dan Pusat Teknologi Maklumat (PTM). Mesyuarat ini dipengerusikan oleh YBhg. Dato' Naib Canselor. Mesyuarat ini bertujuan untuk menambahbaik dan memantapkan pengurusan sistem IT supaya ianya digunapakai sepenuhnya oleh PTj. 

 

 

Inital Conference Auditan tempoh penyiapan projek sebutharga atau tender di bawah seliaan Jabatan Pengurusan Pembangunan (JPP)

DSC 0489

Pada 21 Jun 2017, Mesyuarat inital conference auditan tempoh penyiapan projek sebutharga atau tender di bawah seliaan JPP telah diadakan di bilik mesyuarat Unit Audit Dalam pada jam 10 Pagi. Mesyuarat ini turut dihadiri oleh JPP sendiri sebagai auditi. Tujuan mesyuarat ini adalah untuk membincangkan tentang auditan yang bakal dijalankan bagi mengenalpasti tempoh projek yang telah dibuat di bawah seliaan JPP bermula perjanjian sehingga projek itu selesai. Auditan yang bakal dijalankan juga dapat membantu pihak JPP untuk meningkatkan mutu dan kualiti pengurusan dalam menguruskan projek-projek yang akan dijalankan pada masa hadapan.

More Articles ...