• 001 banner ketua audit dalam
 • event1

Rancangan Audit tahun 2015

 1.  Auditan Pengurusan Aset Di Fakulti Biosumber & Industri Makanan.
 2. Auditan Pengurusan Kamera Litar Tertutup (CCTV).
 3. Auditan Pengurusan Elaun Ketua Jabatan.
 4. Auditan Pengurusan Pendahuluan Diri.
 5. Auditan Susulan Pengurusan Penyelidikan.
 6. Auditan Susulan Pengurusan Pakaian Seragam Di BPPO.
 7. Auditan Pengurusan Wang Jaminan Pelaksanaan/ Bon Pelaksanaan.
 8. Auditan Tempoh Pembayaran Tuntutan.
 9. Auditan Pengurusan Perubatan UMC.
 10. Auditan Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran Di FSTK.
 11. Auditan Kesediaan Autonomi UniSZA 2015.

Kursus Auditan Pembinaan

Pihak Audit Dalam (UAD) telah mengadakan Kurus Auditan Pengurusan Kontrak Pembinaan pada 2 dan 3 September 2014 (Selasa dan Rabu) jam 8.30 pagi bertempat di Dewan Auditorium Perpustakaan, UniSZA Kampus Gong Badak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kefahaman juruaudit berkaitan kontrak pengurusan pembinaan serta mewujudkan jalinan kerjasama antara audit dalam IPTA, JAN dan JKR. Melalui inisiatif penganjuran kursus ini para peserta telah didedahkan mengenai pengauditan pengurusan kontrak pembinaan dan mengenalpasti kelemahan-kelemahan yang wujud di organisasi masing-masing.

More Articles ...