• 001 banner ketua audit dalam
  • event1
  • 001 staf uad
  • Banner CSR UAD 2016

Initial Conference Auditan Pengurusan Kewangan dan Kawalan Dalaman Fakulti Biosumber dan Industri Makanan (FBIM)

IMG 8377

IMG 8378

Pada 3 Mei 2017, Unit Audit Dalam UniSZA telah mengadakan initial conference auditan pengurusan kewangan dan kawalan dalaman FBIM di bilik mesyuarat FBIM, Kampus Tembila. Mesyuarat ini turut dihadiri oleh staf UAD dan staf FBIM yang terlibat dalam auditan ini. Mesyuarat ini bertujuan untuk menerangkan kepada auditi berkaitan pengauditan yang akan dijalankan sepanjang tempoh yang dinayatakan dalam MPA. Auditan kali ini meliputi kesemua aspek kawalan dalaman dan pengurusan kewangan di FBIM bagi meningkatkan serta memantapkan pengurusan kewangan dan kawalan dalaman di FBIM.

 

 

 

 

Mesyuarat Pre Exit Auditan Pemiutang/Penghutang UniSZA & Initial Conference Auditan Kecekapan Penggunaan Sistem IT Di UniSZA

IMG 7793

IMG 7792

 

DSC 0454

Pada 13 April 2017, Unit Audit Dalam UniSZA telah mengadakan Mesyuarat Pre Exit Auditan Pemiutang/Penghutang UniSZA & Initial Conference Auditan Kecekapan Penggunaan Sistem IT di UniSZA.Mesyuarat ini telah diadakan di bilik mesyuarat 1, Bangunan Pentadiran. Mesyuarat Pre Exit Auditan Pemiutang/Penghutang UniSZA telah membentangkan penemuan audit kepada auditi berkaitan auditan tersebut. Penemuan yang dibentangkan ini dapat memperbaiki dan memantapkan lagi pengurusan pemiutang/penghutang di UniSZA. Di samping itu, satu inital conference auditan kecekapan penggunaan sistem IT di UniSZA telah dibuat bersama auditi yang terlibat bagi tujuan pengauditan yang akan dijalankan di PTj yang terlibat. Semoga mesyuarat yang telah dibuat ini boleh meningkatkan dan memantapkan pengurusan pemiutang/penghutang UniSZA dan kecekapan penggunaan sistem IT di UniSZA.

                                                                      

 

 

 

 

More Articles ...