• 001 banner ketua audit dalam
  • event1

Inital Conference Auditan tempoh penyiapan projek sebutharga atau tender di bawah seliaan Jabatan Pengurusan Pembangunan (JPP)

DSC 0489

Pada 21 Jun 2017, Mesyuarat inital conference auditan tempoh penyiapan projek sebutharga atau tender di bawah seliaan JPP telah diadakan di bilik mesyuarat Unit Audit Dalam pada jam 10 Pagi. Mesyuarat ini turut dihadiri oleh JPP sendiri sebagai auditi. Tujuan mesyuarat ini adalah untuk membincangkan tentang auditan yang bakal dijalankan bagi mengenalpasti tempoh projek yang telah dibuat di bawah seliaan JPP bermula perjanjian sehingga projek itu selesai. Auditan yang bakal dijalankan juga dapat membantu pihak JPP untuk meningkatkan mutu dan kualiti pengurusan dalam menguruskan projek-projek yang akan dijalankan pada masa hadapan.

Exit Conference Auditan Penghutang dan Pemiutang UniSZA

DSC 0458

Pada 18 Mei 2017, Pihak audit telah mengadakan Mesyuarat Exit Conference Auditan Penghutang & Pemiutang UniSZA. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Dato' Naib Canselor UniSZA dan dihadiri oleh UAD dan Pejabat Bendahari. Mesyuarat ini bertujuan untuk membentangkan penemuan audit kepada auditi disamping memantapkan lagi pengurusan penghutang dan pemiutang UniSZA. Penemuan audit bagi auditan ini merangkumi aspek pengurusan penghutang dan pemiutang UniSZA dimana ianya memberi kesan kepada penyata kewangan tahunan.

 

 

 

 

 

More Articles ...