Initial Conference Auditan Pengurusan Kewangan dan Kawalan Dalaman Fakulti Biosumber dan Industri Makanan (FBIM)

IMG 8377

IMG 8378

Pada 3 Mei 2017, Unit Audit Dalam UniSZA telah mengadakan initial conference auditan pengurusan kewangan dan kawalan dalaman FBIM di bilik mesyuarat FBIM, Kampus Tembila. Mesyuarat ini turut dihadiri oleh staf UAD dan staf FBIM yang terlibat dalam auditan ini. Mesyuarat ini bertujuan untuk menerangkan kepada auditi berkaitan pengauditan yang akan dijalankan sepanjang tempoh yang dinayatakan dalam MPA. Auditan kali ini meliputi kesemua aspek kawalan dalaman dan pengurusan kewangan di FBIM bagi meningkatkan serta memantapkan pengurusan kewangan dan kawalan dalaman di FBIM.