Pre Exit Auditan Pengurusan Kewangan dan Kawalan Dalaman FBIM

IMG 9163

Pada 20 Jun 2017 , Pihak audit telah mengadakan mesyuarat Pre Exit Auditan Pengurusan Kewangan dan Kawalan Dalaman FBIM pada jam 2:00 Petang bertempat bilik mesyuarat FBIM. Auditi yang turut hadir adalah pihak audit, FBIM, Pejabat Pendaftar serta Pejabat Bendahari. Mesyuarat ini bertujuan untuk membentangkan penemuan audit di FBIM yang meliputi aspek kawalan pengurusan, kawalan bajet, Kawalan terimaan, Pengurusan perolehan, Kawalan perbelanjaan serta Pengurusan aset dan stor. Penemuan yang dibentangkan ini dapat memperbaiki dan meningkatkan proses kerja di FBIM berdasarkan prosedur yang ditetapkan.