Mesyuarat Exit Conference Auditan Penggunaan Sistem Teknologi Maklumat (IT)

DSC 0564

DSC 0563

 

Pada 3 Ogos 2017 Mesyuarat Exit Conference Auditan Penggunaan Sistem Teknologi Maklumat (IT) telah diadakan di bilik mesyuarat Pejabat Pendaftar. Sebanyak 10 auditi yang terlibat hadir dalam mesyuarat ini iaitu Pejabat Bendahari (PB), Bahagian Pengurusan Akademik (BPA), Perpustakaan (LIB), Fakulti Bahasa dan Komunikasi (FBK), Fakulti Ekonomi dan Sains Pengurusan (FESP), Fakulti Biosumber dan Industri Makanan (FBIM), Fakulti Informatik dan Komputeran (FIK), Fakulti Rekabentuk Inovatif dan Teknologi (FRIT), Fakulti Perubatan (FP) dan Pusat Teknologi Maklumat (PTM). Mesyuarat ini dipengerusikan oleh YBhg. Dato' Naib Canselor. Mesyuarat ini bertujuan untuk menambahbaik dan memantapkan pengurusan sistem IT supaya ianya digunapakai sepenuhnya oleh PTj.