UniSZA      UAD

initial conference auditan Perolehan Peralatan di Fakulti Sains Kesihatan

DSC 0642 1000

DSC 0643 1000

 

Pada 21 Oktober 2019, Mesyuarat initial auditan perolehan peralatan di Fakulti Sains Kesihatan (FSK) telah diadakan di ruangan mesyuarat UAD. Mesyuarat ini dihadiri oleh staf FSK dan staf Pusat pengurusan makmal berpusat (UCL). Mesyuarat ini bertujuan untuk memberikan penerangan berkaitan pelaksanaan audit berdasarkan memorandum perancangan audit (MPA) yang telah diberikan semasa mesyuarat berkenaan. Skop pengauditan merangkumi perolehan peralatan yang menggunakan bajet peruntukan aset. Semoga pengauditan ini dilaksanakan dengan baik dan memberikan impak yang bagus kepada pengurusan fakulti dan UniSZA.