UniSZA      UAD

Initial Conference Auditan Keselamatan Asrama di UniSZA Kampus Perubatan dan Kampus Besut

IMG 2483 1000

IMG 2484 1000

Pada 13 Januari 2020. Initial Conference Auditan Keselamatan Asrama UniSZA di Kampus Perubatan dan Kampus Besut telah diadakan di Ruangan Mesyuarat UAD. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh KUAD dan dihadiri oleh pihak PPHB dan pihak KKKP. Mesyurat ini bertujuan untuk menerangkan mengenai objektif, skop pengaudtan dan juga semakan fizikal bagi kawasan-kawasan yang akan dikenalpasti berdasarkan MPA yang telah diberikan. Pihak auditi juga diminta menyediakan tempat dan dokumen yang diperlukan bagi pelaksanaan auditan ini. Semoga pelaksanaan auditan ini dapat menambahbaik infrastruktur dan fasiliti keselamatan asrama di kampus berkenaan.