• 001 banner ketua audit dalam
  • event1
  • 001 staf uad
  • Banner CSR UAD 2016
  • ucapan hari raya

Exit Conference Auditan Penghutang dan Pemiutang UniSZA

DSC 0458

Pada 18 Mei 2017, Pihak audit telah mengadakan Mesyuarat Exit Conference Auditan Penghutang & Pemiutang UniSZA. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Dato' Naib Canselor UniSZA dan dihadiri oleh UAD dan Pejabat Bendahari. Mesyuarat ini bertujuan untuk membentangkan penemuan audit kepada auditi disamping memantapkan lagi pengurusan penghutang dan pemiutang UniSZA. Penemuan audit bagi auditan ini merangkumi aspek pengurusan penghutang dan pemiutang UniSZA dimana ianya memberi kesan kepada penyata kewangan tahunan.

 

 

 

 

 

Pre Exit Auditan Pengurusan Kewangan dan Kawalan Dalaman FBIM

IMG 9163

Pada 20 Jun 2017 , Pihak audit telah mengadakan mesyuarat Pre Exit Auditan Pengurusan Kewangan dan Kawalan Dalaman FBIM pada jam 2:00 Petang bertempat bilik mesyuarat FBIM. Auditi yang turut hadir adalah pihak audit, FBIM, Pejabat Pendaftar serta Pejabat Bendahari. Mesyuarat ini bertujuan untuk membentangkan penemuan audit di FBIM yang meliputi aspek kawalan pengurusan, kawalan bajet, Kawalan terimaan, Pengurusan perolehan, Kawalan perbelanjaan serta Pengurusan aset dan stor. Penemuan yang dibentangkan ini dapat memperbaiki dan meningkatkan proses kerja di FBIM berdasarkan prosedur yang ditetapkan.

 

 

 

 

 

More Articles ...