• 001 banner ketua audit dalam
  • event1
  • 001 staf uad
  • Banner CSR UAD 2016
  • ucapan hari raya

Mesyuarat Exit Conference Auditan Pengurusan Projek Pembinaan Loji Kumbahan (STP)

BLOL9881

WCEL8757

 

Pada 30 Januari 2018 Mesyuarat Exit Conference Auditan Pengurusan Projek Pembinaan Loji Kumbahan (STP) Di Kampus Gong Badak telah diadakan di Bilik Mesyuarat Utama, Bangunan Canselori. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Prof. Ir. Dr. R. Badlishah bin Ahmad (Timbalan Naib Canselor Penyelidikan dan Inovasi ). Mesyuarat ini juga dihadiri oleh staf UAD, staf Pejabat Bendahari dan staf JPP. Mesyuarat ini bertujuan untuk membentangkan penemuan-penemuan audit yang perlu diambil tindakan dan penambahbaikan dalam pengurusan projek yang meliputi pengurusan perjalanan projek dan kos kewangan projek ini. 

Initial Conference Auditan Perolehan di FIK dan Auditan Perolehan Pembelian Terus RM20,000 Ke Bawah

UBHW0210

IMG 3369

 

Pada 25 Januari 2018,Initial Conference Auditan Perolehan di FIK telah diadakan pada jam 10.00 pagi di Bilik Mesyuarat FIK, Kampus Besut. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh KUAD dan dihadiri oleh staf UAD dan staf FIK. Mesyuarat ini bertujuan bagi menerangkan auditan yang bakal dijalankan di FIK dan perkara yang akan disemak berdasarkan dokumen yang diperlukan bagi tujuan auditan tersebut. 

Pada tarikh yang sama , pada jam 11 pagi Initial Conference Auditan Perolehan Pembelian Terus RM20,000 Ke Bawah telah diadakan di bilik mesyuarat yang sama. Mesyuarat ini juga dipengerusikan oleh KUAD dan dihadiri oleh staf UAD, staf PPHP dan staf asrama tembila. 

Semoga auditan ini berjalan dengan lancar dan mengikut jadual yang telah dipersetujui oleh pihak UAD dan pihak auditi.

 

More Articles ...