UniSZA      UAD

Visi & Misi

Visi

  • Menjadi satu unit yang profesional dengan melaksanakan pengauditan secara efisien, efektif dan bersistematik bagi meningkatkan lagi tahap keutuhan dan akauntabiliti pengurusan Universiti.

Misi

  • Melakukan pemeriksaan dan penilaian yang bebas dan objektif bagi membantu semua lapisan pengurusan meningkatkan kualiti berdasarkan kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan.
  • Memberi cadangan yang membina bagi pihak pengurusan ke arah keberkesanan dan kecekapan yang berterusan.