UniSZA      UAD

Kerja Lapangan (Komuniti) Auditan Pengurusan Kambing Tenusu UniSZA

DSC 0322 1000

Pada 16 April 2019, Pihak Unit Audit Dalam UniSZA telah membuat kerja lapangan auditan pengurusan kambing tenusu. Kali ini pihak UAD telah pergi ke penerima kambing bagi tujuan komuniti untuk kambing UniSZA. Komuniti ini dibuat bagi tujuan mengembangkan baka kambing UniSZA berdasarkan perjanjian yang telah dibuat bagi mencapai tujuan komuniti kambing tesebut. Pihak UAD menemubual kepada penerima mengenai keadaan kambing dan perkembangan kambing UniSZA tersebut. Banyak juga maklumat yang diterima dan akan diambil perhatian untuk makluman pihak UniSZA.