UniSZA      UAD

Exit Conference Auditan Perjalanan Luar Negara Geran Kementerian Malaysia (KPM) dan Dana Luar

ORAJ0451 1000

Pada 13 June 2019, Mesyuarat Exit Conference Auditan Perjalanan Luar Negara Geran Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah diadakan di Ruangan Mesyuarat UAD. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Ketua Unit Audit Dalam UniSZA dan dihadiri oleh Pendaftar, Bendahari dan Pihak RMIC. Mesyuarat ini bertujuan untuk membentangkan penemuan serta maklumbalas daripada mesyuarat pre exit yang lalu bagi menambahbaik segala kelemahan dalam pengurusan pentadbiran perjalanan luar bagi geran yang diperolehi. Namun begitu, auditi peka dengan segala teguran dan membaiki sistem pemantauan yang lebih baik dalam pengurusan tersebut.