UniSZA      UAD

Rancangan Audit Tahun 2019

Rancangan Audit Tahun 2019

1.  Auditan Pengurusan Kambing Tenusu UniSZA

2.  Auditan Promosi Buku Di Pusat Penerbit UniSZA

3.  Auditan Pengurusan Yuran Pelajar Penyata Kewangan UniSZA Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2018

4.  Auditan Keselamatan Asrama UniSZA

5.  Auditan Sistem Pengurusan Kualiti (QRMS) di SPaQM

6. Auditan Jumlah Set Pakaian Akademik Konvokesyen UniSZA

7.  Auditan Perolehan Peralatan di Fakulti Sains Kesihatan (FSK)

8.  Auditan Perolehan Bawah RM20,000 di Jabatan Pengurusan Pembangunan (JPP)