UniSZA      UAD

Rancangan Audit Tahun 2018

Rancangan Audit Tahunan 2018

1. Auditan Perolehan Pembelian Terus RM20,000 Ke Bawah

2. Auditan Perolehan Di Fakulti Informatik & Komputeran

3. Auditan Susulan Penghutang Dan Pemiutang

4. Auditan Keuntungan Pelbagai Dan Pendapatan Lain

5. Auditan Pemilikan Kuda Kurniaan Royal Terengganu Endurance Stable (RTES) kepada UniSZA

6. Auditan Penggunaan dan Perbelanjaan Penyelenggaraan Kenderaan

7. Auditan Semakan Tawaran Kursus di bawah Pusat Pengurusan Pengsiswazahan (PPS)

8. Auditan Susulan Pengurusan Wang Amanah UniSZA

9. Auditan Perolehan Pembangunan Di Ladang UniSZA Pasir Akar

10.Auditan Perjalanan Luar Negara Geran Kementerian Pendidikan Malaysia Dan Dana Luar