UniSZA      UAD

Rancangan Audit Tahun 2017

Rancangan Audit Tahun 2017

  1. Auditan Pemiutang/Penghutang UniSZA
  2. Auditan Kawalan Dalaman Dan Pengurusan Kewangan Fakulti Biosumber Dan Industri Makanan (FBIM)
  3. Auditan Siasatan Berlanjutan Kehilangan Wang Awam Di Vietnam Tahun 2014
  4. Auditan Kecekapan Penggunaan Sistem Teknologi Maklumat (IT) Di UniSZA
  5. Auditan Pengurusan Kewangan Dan Kawalan Dalaman Institut Agrobioteknologi (AGROBIOTEK)
  6. Auditan Pengurusan Perjalanan Luar Negara Pejabat Naib Canselor
  7. Auditan Tempoh Penyiapan Projek Sebutharga/Tender Di Bawah Seliaan Jabatan Pengurusan Pembangunan Bagi Tahun 2015 Dan 2016
  8. Auditan Pengurusan Wang Tabung Masjid Pusat Islam UniSZA
  9. Auditan Pengurusan Wang Amanah UniSZA
  10. Auditan Pengurusan Projek Pembinaan Logi Kumbahan (Severage Treatment Plants - STP) Di Kampus Gong Badak