UniSZA      UAD

Rancangan Audit Tahun 2016

Rancangan Audit tahun 2016

  1. Auditan Pengurusan Karnival Pendidikan Tinggi Negara (KPTN) 2016“ Jom Masuk IPT” Zon 2, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA  ), Kampus Gong Badak.
  2. Auditan Pengurusan Kewangan UniSZA International Campus (UIC) (peraturan penubuhan, promosi, pengambilan pelajar, pengurusan kewangan).
  3. Audit Indeks Akauntabiliti (IA) Pengurusan Kewangan UniSZA 2016.
  4.  Auditan Prestasi Kewangan UniSZA Holding.
  5. Audit Susulan Auditan Pengurusan Permohonan & Pengeluaran Cenderahati Unit Komunikasi Korporat & Antarabangsa (UKKA).
  6. Auditan Pengurusan Peralatan Pengajaran Program Pensiswazahan Guru (PPG).
  7. Auditan Pengurusan Pembinaan Pos Pengawal di Kampus Tembila.
  8. Auditan Pengurusan Persaraan Staf.
  9. Auditan Susulan Auditan Pendahuluan Diri dan Pelbagai.
  10. Auditan Pengurusan Geran Penyelidikan Di Institut-Institut Penyelidikan.