UniSZA      UAD

Rancangan Audit Tahun 2015

Rancangan Audit tahun 2015

 1.  Auditan Pengurusan Aset Di Fakulti Biosumber & Industri Makanan.
 2. Auditan Pengurusan Kamera Litar Tertutup (CCTV).
 3. Auditan Pengurusan Elaun Ketua Jabatan.
 4. Auditan Pengurusan Pendahuluan Diri.
 5. Auditan Susulan Pengurusan Penyelidikan.
 6. Auditan Susulan Pengurusan Pakaian Seragam Di BPPO.
 7. Auditan Pengurusan Wang Jaminan Pelaksanaan/ Bon Pelaksanaan.
 8. Auditan Tempoh Pembayaran Tuntutan.
 9. Auditan Pengurusan Perubatan UMC.
 10. Auditan Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran Di FSTK.
 11. Auditan Kesediaan Autonomi UniSZA 2015.