UniSZA      UAD

Lawatan Unit Audit Dalam UniSZA Ke Unit Audit Dalam UTHM

AUN 2288 1000

AUN 2308 1000

 

Pada 31 Julai 2019, Unit Audit Dalam UniSZA telah mengadakan lawatan ke Unit Audit Dalam UTHM. Lawatan ini bertujuan berkongsi pandangan mengenai pengauditan yang telah dilaksanakan oleh UAD UTHM dan juga penerangan mengenai pelaksanaan OSHA di UTHM. Lawatan ini banyak memberi pengetahuan dan juga meningkatkan mutu dan kualiti bekerja bagi melaksanakan sebarang auditan.