UniSZA      UAD

Auditan QRMS di SPaQM

IMG 1349 1000

NVRX2279 1000

IMG 1374 1000

 

Pada 29 September 2019, Unit Audit dalam telah melaksanakan auditan QRMS di SPaQM. Auditan ini merupakan auditan khas yang diminta oleh pihak SPaQM memandangkan pihak SPaQM sebelum ini telah melaksanakan auditan ke atas PTj lain. Auditan ini bertjuan menyemak dokumen kualiti SPaQM bagi tujuan penambahbaikan dan juga memperkemaskan dokumen kualiti di SPaQM. Mesyuarat penutup telah diadakan pada 2 Oktober 2019.