UniSZA      UAD

Mesyuarat Pre Exit Auditan yuran pelajar penyata kewangan dan auditan keselamatan asrama UniSZA

DSC 0650 1000

DSC 0656 1000

 

Pada 31 Oktober 2019, Mesyuarat pre exit auditan yuran pelajar penyata kewangan bagi tahun berakhir 31 Disember 2019 telah diadakan di ruangan mesyuarat UAD. Mesyuarat ini dihadiri oleh Bendahari dan staf Pejabat Bendahari UniSZA. Mesyuarat ini bertujuan membentangkan penemuan audit berdasarkan semakan audit dengan skop pengauditan. Segala penemuan akan diambiktindakan dan penambahbaikan pengurusan yuran di universiti. 

 

Mesyuarat Pre Exit Auditan Keselamatan Asrama UniSZA juga telah diadakan pada jam 2:15 petang di ruangan mesyuarat UAD. Mesyuarat ini dihadiri oleh staf kolej kediaman dan juga JKKP. Mesyuarat ini bertujuan membentangkan penemuan berkaitan skop pengauditan yang dilaksanakan seperti polisi, pemeriksaan fizikal dan juga dokumen berkaitan. Kesemua penemuan diambil perhatian dan tindakan penambahbaikan untuk memastikan keselamatan asrama dijamin memandangkan ianya melibatkan pelajar UniSZA.