UniSZA      UAD

Mesyuarat JKAR Kali Ke 44 (Bil. 4/2019)

GGQT0539

TUWG4946

 

Pada 28 November 2019, Mesyuarat JKAR Kali Ke 44 (Bil. 4/2019) telah diadakan di UniSZA Putrajaya. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Dr Zaharuddin (Pengerusi JKAR) dan dihadiri oleh Encik Mohamed Ali (Ahli JKAR), Ketua Unit Audit Dalam, Pengarah SPaQM, wakil pendaftar, wakil bendahari serta auditi yang hadir. Mesyuarat ini bertujuan untuk membentangkan penemuan-penemuan terhadap pengauditan yang telah dilaksanakan. Laporan auditan yang dibentangkan merangkumi auditan tenusu, promosi, QRMS, Pengiraan Jubah Akademik serta semakan RAT 2018. 

Kesemua penemuan-penemuan yang dibentangkan diambil perhatian serta tindakan yang perlu dibuat untuk pengurusan pentadbiran dan kewangan berdasarkan auditi masing-masing. Ianya merupakan perkara penting bagi memantapkan operasian universiti.