UniSZA      UAD

Initial Conference Auditan Perolehan RM20K di PPHB

DSC 0658 1000

DSC 0659 1000

 

Pada 21 November 2019, Unit Audit Dalam telah mengadakan initial conference Auditan Perolehan RM20K di Pusat Pengurusan Harta Benda (PPHB). Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Ketua Unit Audit Dalam (KUAD) UniSZA dan dihadiri oleh staf PPHB. Mesyuarat ini bertujuan untuk menerangkan mengenai pengauditan yang bakal dilaksanakan yang merangkumi objektif, skop pengauditan, tarikh-tarikh penting serta dokumen yang diperlukan untuk pengauditan. Semoga pengauditan yang dilaksanakan dipermudahkan dan memberi kesan baik kepada pengurusan perolehan di PPHB.