UniSZA      UAD

Mesyuarat Exit Auditan Pengurusan Yuran Pelajar Penyata Kewangan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2018

edit

edit 2

 

Pada 31 Disember 2019, Mesyuarat Exit Conference Auditan Pengurusan Yuran Pelajar Penyata Kewangan Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2019 telah diadakan di Ruangan Mesyuarat UAD. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh KUAD dan dihadiri oleh Bendahari UniSZA, wakil Pejabat Pendaftar dan staf Pejabat Bendahari. Mesyuarat ini bertujuan membentangkan penemuan audit berdasarkan penemuan dan maklumbalas yang diberikan. Pihak auditi mengambil maklum dan tindakan yang perlu dibuat bagi memastikan pengurusan yuran dapat diuruskan dengan baik.