UniSZA      UAD

Mesyuarat Exit Auditan Perolehan Peralatan di FSK

edit

edit 2

Pada 9 Januari 2020, Mesyuarat Exit Auditan Perolehan Peralatan di FSK telah diadakan di Ruangan Mesyuarat UAD. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Encik Abdul Hadi bin Nayan selaku menjalankan tugas Ketua Unit Audit Dalam dan dihadiri oleh Bendahari UniSZA, staf Pejabat Pendaftar, staf Pejabat Bendahari dan staf FSK. Mesyuarat ini bertujuan membentangkan penemuan audit berdasarkan pengauditan yang dilaksanakan. Auditan ini tidak dibuat pre exit kerana tiada isu kritikal dan terus ke exit conference . Pihak auditi mengambilmaklum mengenai teguran audit dan akan dibuat penambahbaikan bagi memastikan pengurusan perolehan di FSK dilaksanakan mengikut peraturan dan juga lebih proaktif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+