UniSZA      UAD

Mesyuarat Bulanan Unit Audit Dalam

2702 edit

2704 edit

Pada 3 Februari 2020, Mesyuarat bulanan Unit Audit Dalam UniSZA telah diadakan di Ruangan Mesyuarat UAD. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh KUAD dan dihadiri oleh staf UAD. Mesyuarat in bertujuan membincangkan mengenai aktiviti pengoperasian UAD, pelaksanaan kerja pengauditan, fail CAF serta aktiviti-aktiviti yang akan dilakukan sepanjang tahun. Sebarang tindakan akan dibuat dan dibincangkan pada mesyuarat mingguan atau bulanan akan datang. Sekian Terima Kasih.