UniSZA      UAD

Bengkel pemurniaan Manual Audit Siri 2 2020

AAWT5112

PKCQ3091

 

Pada 11 Februari 2020, Bengkel Pemurnian Manual Audit siri 2 telah diadakan di Bilik Mesyuarat 1, Bangunan Pentadbiran . Bengkel ini dihadiri oleh semua staf Unit Audit Dalam. Bengkel ini bertujuan untuk mengemaskini manual UAD bagi tujuan persediaan untuk QAR UniSZA nanti. Ianya amat penting kerana ianya dibuat penilaian merangkumi manual audit, piagam, TOR dan juga pengurusan Unit Audit Dalam. Semoga ianya dapat meningkatkan kualiti dan juga mutu Unit Audit Dalam.