UniSZA      UAD

Mesyuarat Pre Exit Auditan Bawah Perolehan RM20,000 Di Pusat Pengurusan Harta Benda

DTLL5774

YFAU2223

 

Pada 13 Januari 2020, Mesyuarat Pre Exit Auditan Perolehan Bawah RM20,000 di PPHB telah diadakan di Ruangan Mesyuarat UAD. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Ketua Unit Audit Dalam dan dihadiri oleh staf PPHB dan Staf Pejabat Bendahari. Mesyuarat ini bertujuan untuk membentangkan penemuan audit berdasarkan auditan yang telah dilaksanakan merangkumi aspek perolehan dan juga semakan fizikal yang dibuat. Penemuan-penemuan yang dibentangkan diambil perhatian oleh pihak auditi dan akan ditambahbaik untuk masa akan datang.