UniSZA      UAD

Mesyuarat JKAR Kali Ke 46 Bil. 1/2020

Capture 3

Capture 2

Capture 1

Pada 17 Februari 2020, Mesyuarat Jawatankuasa Audit dan Risiko (JKAR) kali ke 46 telah diadakan di Ruang Mesyuarat UniSZA Putrajaya. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Dr. Zaharuddin (Pengerusi JKAR), En. Mohamed Ali (Ahli JKAR), Dr. Norhasmat (Ahli JKAR), Pendaftar, Bendahari, Ketua Unit Audit Dalam, Ketua Risiko serta urusetia mesyuarat. Mesyuarat ini bertujuan membentangkan Perkara Berbangkit, laporan audit yang telah dilaksanakan, Penyata Kewangan, Manual Audit, Piagam UAD, TOR UAD serta laporan Unit Risiko.Kesemua pembentangkan diambil perhatian dan tindakan bagi memastikan kesemua tindakan dapat dibuat dan mencapai objektif.