UniSZA      UAD

Mesyuarat Initial Auditan Susulan Perjalanan Luar Negara Geran Kementerian Pendidikan Malaysia dan Dana Luar

IMG E5375 1000

Pada 27 Julai 2020, Mesyuarat Initial Auditan Perjalanan Luar Negara Geran Kementerian Pendidikan Malaysia dan Dana Luar telah diadakan di Ruangan Mesyuarat Creim. Mesyuarat ini dihadiri oleh staf Creim dan staf UAD. Mesyuarat ini bertujuan untuk melaksanakan auditan berdasarkan skop yang dinyatakan dalam Memorandum Perancangan Audit (MPA). Auditan ini merupakan auditan susulan bagi auditan terdahulu bagi memastikan tindakan-tindakan yang perlu diambil dilaksanakan dan diuruskan dengan baik dalam urusan penyelidikan dan pentadbiran CREIM.