UniSZA      UAD

Initial Conference Auditan Sistem Pengurusan Inventori UniSZA Holdings Sdn Bhd dan Subsidiari

IMG 5663 1000

 

Pada 9 Ogos 2020, Mesyuarat Initial Auditan Sistem Pengurusan Inventori UniSZA Holdings Sdn Bhd (UHSB) dan Subsidiari  telah diadakan di Ruangan Mesyuarat UHSB. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Encik Abdul hadi selaku menjalankan tugas ketua audit dalam UniSZA. Mesyuarat ini bertujuan untuk menerangkan pengauditan yang akan dilaksanakan berdasarkan objektif dan skop yang dinyatakan dalam MPA. Pengauditan ini merangkumi aspek pengurusan organisasi dan pengurusan inventori serta sistem yang digunakan bagi pengurusan inventori tersebut. Semoga pengauditan ini dipermudahkan dan berjalan dengan baik.