UniSZA      UAD

Mesyuarat Biro Perancangan Strategik dan Inovasi (BSI) JKAD Universiti Awam Kali Ke-22 (Bil.3/2020)

10000

 

Pada 15 September 2020, Mesyuarat Biro Perancangan Strategik Dan Inovasi (BSI) JKAD Universiti Awam Kali Ke-22 (Bil.3/2020) telah diadakan di Bilik Mesyuarat Perpustakaan UniSZA. Mesyuarat ini telah dihadiri oleh ketua-Ketua Audit Dalam dari USM,UTHM,UPNM dan UniSZA. Mesyuarat ini bertujuan membincangkan mengenai aktiviti audit dalam yang merangkumi Sistem Indeks Akauntabiliti, Sistem Dashboard Audit, Sistem Pengurusan Pengauditan, Sistem e-Meeting Serta Perancangan Pelan Strategik JKAD 2022-2026.