UniSZA      UAD

Rancangan Audit Tahun 2020

Rancangan Audit Tahun 2020

 

1. Auditan kemudahan OKU di UniSZA

2. Auditan Keselamatan Asrama UniSZA di Kampus Perubatan dan Kampus Besut

3. Auditan Lot Perniagaan Di Taman Usahawan Muda UniSZA (TUMPU)

4. Auditan Susulan Perjalanan  Luar Negara Mengunakan Geran Penyelidikan dan Dana Luar

5. Auditan Sistem Pengurusan Inventori di Kumpulan UniSZA Holdings Sdn Bhd

6. Auditan Perolehan Menggunakan Peruntukan Taman Interaktif UniSZA Besut (TIUB)