UniSZA      UAD

Rancangan Audit Tahun 2021

Rancangan Audit Tahun 2021

 

1. Semakan keselamatan di Pejabat Penasihat Undang-Undang

2. Laporan Semakan Kemudahan Pengurusan Tertinggi

3. Auditan Pemberian Bantuan Data internet percuma kepada pelajar semasa PKP 1 tahun 2021

4. Semakan berkaitan peruntukan kajian berkaitan projek perundingan pelancongan

5. Auditan Susulan Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Tahun 2018

6. Semakan berkaitan pelantikan perunding bagi Pelan Perancangan Strategi UniSZA; dan Program Leadership yang berpengkalan di London.

7. Semakan berkaitan pelantikan bagi Kakitangan UniSZA sebagai karyawan tamu.

8. Auditan Pemberian Bantuan Kewangan Komputer Riba kepada pelajar semasa PKP 1 tahun 2020

9. Auditan Pengurusan Kutipan Wakaf & Endowmen

11. Auditan Penggunaan Aplikasi/Sistem di Perpustakaan UniSZA