UniSZA      UAD

Mesyuarat Pre Exit Auditan Perolehan Prasarana TIUB

IMG 8040 1000

Mesyuarat Pre Exit Auditan Perolehan Prasarana TIUB telah diadakan pada 3 Mei 2021. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Ketua Unit Audit Dalam dan dihadiri oleh Wakil Pejabat Pengarah Kampus Besut (PPKB) dan Ketua-Ketua Projek di bawah Tiub. Mesyuarat ini bertujuan membentangkan penemuan-penemuan audit berdasarkan isu-isu yang dibangkitkan yang merangkumi pengurusan, perolehan setiap projek-projek di bawah TiUB serta perancangan projek TiUB di UniSZA Kampus Besut.Mesyuarat mengambil maklum dan tindakan daripada perkara yang dibentangkan serta penemuan audit.