UniSZA      UAD

Mesyuarat Jawatankuasa Audit dan Risiko (JKAR) Kali Ke 58 (Bil.2/2022)

PLEASE

Pada 28 Februari 2022, Mesyuarat Jawatankuasa Audit dan Risiko (JKAR) Kali Ke 58 (Bil.2/2022) telah diadakan di UniSZA Putrajaya. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Dr Azmi bin Omar (Pengerusi JKARS) dan dihadiri oleh Encik Apli bin Yusoff (Ahli JKARS), Encik Fazli (Ahli JKARS) Bendahari (Online) , Wakil Pendaftar, Ketua Unit Audit Dalam serta Ketua Risiko. Mesyuarat ini bertujuan membentangkan pengurusan audit yang meliputi perkara berbangkit Mesyuarat JKAR yang lalu, Hasil Laporan Auditan Perolehan Prasarana TIUB, Penyata Kewangan UniSZA Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2021 serta laporan daripada SPaQM. Mesyuarat mengambil maklum dan tindakan daripada perkara yang dibentangkan serta penemuan audit.