UniSZA      UAD

Rancangan Audit Tahun 2022

Rancangan Audit Tahunan 2022

 

1. Semakan Penyata Kewangan UniSZA Bagi Tahun Berakhir 31 Disember 2021

 2. Laporan Pengurusan Covid-19 Universiti Sultan Zainal Abidin.

3. Auditan Pengurusan Wang Jaminan Pelaksanaan bagi Penyata Kewangan UniSZA tahun berakhir 31 Disember 2021.

4. Auditan Pengurusan Tanah Kampus Perubatan.

5. Auditan Penyelenggaraan dan Pelupusan Aset Alih di Fakulti Perubatan.

6. Auditan Pusat Pengurusan Ladang (Struktur Organisasi, Operasi, Kewangan, Pengajaran dan Pembelajaran).

7. Auditan Kebersihan Bangunan, Kawasan dan Landskap Kampus Besut.