UniSZA      UAD

Exit Conference Auditan Pengurusan WJP bagi Penyata Kewangan UniSZA Tahun Berakhir 31 Disember 2021 & Auditan Penyelenggaraan dan Pelupusan Aset Alih di Fakulti Perubatan

PHOTO 2022 10 16 15 11 42

Exit Conference Auditan Pengurusan Wang Jaminan Pelaksanaan (WJP) bagi Penyata Kewangan UniSZA Tahun Berakhir 31 Disember 2021

PHOTO 2022 10 16 14 48 50

Exit Conference Auditan Penyelenggaraan dan Pelupusan Aset Alih di Fakulti Perubatan

 

Pada 16 Oktober 2022, Exit Conference Auditan Auditan Pengurusan Wang Jaminan Pelaksanaan (WJP) Bagi Penyata Kewangan UniSZA Tahun Berakhir 31 Disember 2021 telah diadakan pada jam 2:30 Petang manakala Exit Conference Auditan Penyelenggaraan dan Pelupusan Aset Alih di Fakulti Perubatan diadakan pada jam 3:15 Petang. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh YBhg. Prof. Dr. Fadzli bin Adam (Naib Canselor UniSZA) dan dihadiri oleh Pengarah Pusat Pengurusan Harta Benda (PPHB), Dekan Fakulti Perubatan, Timbalan Bendahari, Timbalan Pengarah Pusat Pengurusan Infostruktur & Rangkaian (PPIR), Ketua Unit Audit Dalam serta pegawai-pegawai berkaitan. Mesyuarat ini bertujuan membentangkan draf laporan terhadap auditan yang dilaksanakan yang merangkumi penemuan-penemuan yang dibangkitkan serta maklumbalas yang diberikan oleh pihak auditi. Beberapa tindakan yang telah diambil oleh auditi bagi setiap penemuan seperti WJP, aset alih yang memerlukan tindakan pelupusan serta pembaikian terhadap penyelenggaraan bangunan di Fakulti Perubatan.