UniSZA      UAD

Aluan Ketua Unit Audit Dalam

Hadi Nayan

 

Assalamualaikum dan salam sejahtera

Alhamdulillah setinggi kesyukuran diucapkan kehadrat Allah S.W.T selawat dan salam ke atas Junjungan Besar Nabi Muhammad S.A.W serta salam sejahtera kepada semua. Portal Unit Audit Dalam (UAD) diwujudkan untuk memberi gambaran tentang UAD UniSZA. Dengan adanya portal ini pihak tuan / puan dapat memberi cadangan dan komen untuk penambahbaikan. 

Akhir kata saya dengan penuh rasa berbesar hati ingin mengucapkan selamat datang dan seterusnya melayari laman web Unit Audit Dalam.

Sekian, Wassalam.

 

Encik Abdul Hadi bin Nayan 

Ketua Unit Audit Dalam 

Universiti Sultan Zainal Abidin