UniSZA      UAD

Latar Belakang

gambar pejabat UAD

 

Unit Audit Dalam (UAD) merupakan unit bebas yang ditubuhkan pada Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti yang Pertama pada 25 Februari 2007. Ia memberi kepastian dan khidmat perundingan secara objektif untuk menambah nilai dan mempertingkatkan tahap operasi organisasi. Ia diberi kuasa untuk melakukan audit ke atas semua rekod-rekod kewangan universiti dan pematuhan terhadap sistem yang telah ditetapkan.

Semenjak 7 November 2007, UAD telah memulakan komitmen dengan sepenuhnya.