• 001 banner ketua audit dalam
  • event1

Mesyuarat Exit Conference Auditan Pengurusan Kewangan Dan Kawalan Dalaman Institut Agrobioteknologi (AGROBIOTEK)

IMG 1857

 

Pada 26 September 2017, Mesyuarat Exit Conference Auditan Pengurusan Kewangan Dan Kawalan Dalaman Institut Agrobioteknologi (AGROBIOTEKNOLOGI) telah diadakan di Bilik Mesyuarat Utama , Aras 2 Bangunan Canselori. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Dato' Naib Canselor. Mesyuarat ini turut dihadiri oleh pengarah AGROBIOTEK, Unit Ladang serta Pihak Bendahari. Tujuan mesyuarat ini diadakan adalah untuk membentangkan penemuan-penemuan berdasarkan auditan yang telah dilaksanakan. Penemuan-penemuan yang dibentangkan meliputi kawlaan pengurusan, kawalan bajet, kawalan terimaan, kawalan perolehan dan kawalan pengurusan aset dan stor. Hasil penemuan-penemuan audit ini, pihak yang terlibat telah mengambil maklum dan telah membuat tindakan untuk menambahbaik dan memantapkan pengurusan di pihak PTj. 

 

 

 

Initial Conference Auditan Pengurusan Perjalanan Luar Negara Pejabat Naib Canselor

DSC 0576

 

Pada 19 September 2017, Pihak Unit Audit Dalam telah mengadakan Initial Conference bagi Auditan Pengurusan Perjalanan Luar Negara Pejabat Naib Canselor. Auditi yang terlibat adalah Pejabat Naib Canselor dan Pejabat Pendaftar. Auditan ini merangkumi aspek pengurusan perjalanan, perekodan serta pengurusan kewangan. Tujuan auditan ini adalah untuk memastikan urusan pengurusan perjalanan ke luar negara dipatuhi serta rekod perjalanan dibuat dengan teratur. Auditan ini juga dapat membantu auditi bagi memperbaiki dan memantapkan pengurusan perjalanan ke luar negara.

More Articles ...