• 001 banner ketua audit dalam
  • event1
  • 001 staf uad
  • Banner CSR UAD 2016
  • ucapan hari raya

Initial Conference Auditan Susulan Penghutang dan Pemiutang UniSZA & Auditan Keuntungan dan Pelbagai Pendapatan UniSZA

IMG 4211

IMG 4213

Pada 9 April 2018, Mesyuarat Initial telah diadakan bagi dua auditan yang akan dilaksanakan iaitu Auditan Susulan Penghutang dan Pemiutang UniSZA & Auditan Keuntungan dan Pelbagai Pendapatan UniSZA. Mesyuarat ini diadakan di Ruang Mesyuarat UAD dan dipengerusikan oleh KUAD. Mesyuarat ini dihadiri oleh auditi yang terlibat iaitu Pejabat Pendaftar dan Pejabat Bendahari. Auditan susulan ini merupakan auditan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 manakala auditan keuntungan dan pelbagai pendapatan merupakan auditan baharu bagi tahun 2018. Mesyuarat ini bertujuan untuk membincangkan mengenai pengauditan yang akan dilaksanakan mengikut memorandum perancangan auditan meliputi tujuan dan skop pengauditan. 

Semoga auditan yang akan dijalankan ini dipermudahkan dan mengikut jadual pelaksanaan yang telah dipersetujui oleh kedua pihak. 

 

 

Pre Exit Auditan Perolehan Peralatan / Infrastruktur Di Bawah Bajet Pembangunan (RMK-10) Di Fakulti Informatik & Komputeran (FIK)

VVKL1917

LUSI1490

 

Pada 4 April 2018, Pre Exit Conference telah diadakan di Bilik Mesyuarat FIK, Kampus Besut. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh KAD. Mesyuarat ini dihadiri oleh pihak FIK, staf Pejabat Bendahari dan staf UAD. Mesyuarat ini membentangkan penemuan-penemuan audit berdasarkan nota perbincangan . Ianya merangkumi pengurusan perolehan secara tender dan sebutharga. Pihak auditi mengambilmaklum penemuan audit dan akan memperbaiki dan meningkatkan pengurusan perolehan di bawah bajet pembangunan. 

More Articles ...