UniSZA      UAD
  • Pelantikan Dato Yusoff bin Mohamad Sebagai Ahli JKARS
  • Kursus audit

Hebahan

Mesyuarat Initial Auditan Kebersihan Bangunan, Kawasan dan Landskap Kampus Besut

28cfba38 447e 4c2d b7a7 8cfedd98c835 1000

 

Pada 29 Ogos 2022, Mesyuarat Initial Auditan Kebersihan Bangunan, Kawasan dan Landskap Kampus Besut telah diadakan di Bilik Mesyuarat Utama, Pejabat Pengarah Kampus Besut. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Ketua Unit Audit Dalam UniSZA dan dihadiri oleh Pengarah Pusat Pengurusan Harta Benda (PPHB), staf PPHB, staf PPKB serta staf Unit Audit Dalam. Mesyuarat ini bertujuan menerangkan mengenai pengauditan yang dilaksanakan sepertimana Memorandum Perancangan Audit (MPA) yang dibentangkan. MPA merangkumi objektif, skop, semakan dokumen dan semakan fizikal bagi kerja-kerja kebersihan seluruh Kampus Besut termasuk UniSZA Pasir Akar. Semoga pengauditan yang dilaksanakan memberi impak kepada pengurusan universiti.

Lebih banyak artikel..

Berita