• 001 banner ketua audit dalam
  • event1

Initial Conference Auditan Pengurusan Projek Pembinaan Loji Kumbahan dan Mesyuarat Pre Exit Auditan Tempoh Penyiapan Projek Sebutharga & Tender JPP

DSC 0624

DSC 0632

 

Pada 20 November 2017, Mesyuarat Initial conference Auditan Pengurusan Projek Pembinaan Loji Kumbahan di Kampus Gong Badak telah diadakan pada jam 3.00 petang di Bilik mesyuarat JPP. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Ketua Unit Audit Dalam dan dihadiri oleh auditi daripada pihak pejabat bendahari dan JPP. Tujuan mesyuarat ini diadakan adalah untuk memastikan pengurusan projek pembinaan loji kumbahan mengikut peraturan dan dokumen kontrak yang ditetapkan serta perbelanjaan atau penyelenggaraan loji kumbahan dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak.

Pada hari yang sama juga, Mesyuarat Pre Exit Auditan Tempoh Penyiapan Projek Sebutharga dan Tender JPP telah diadakan di bilik mesyuarat JPP. Ianya juga dipengerusikan oleh KUAD dan dihadiri oleh pihak Pejabat Bendahari dan JPP. Meyuarat ini bertujuan untuk membentangkan penemuan audit dan memperbaiki segala kekurangan dan menambah nilai yang baik bagi memantapkan sistem pengurusan projek di UniSZA.

 

 

 

 

 

Initial Conference Auditan Pengurusan Wang Amanah UniSZA dan Auditan Pengurusan Tabung Masjid di Pusat Islam UniSZA

wang amanah

DSC 0620

DSC 0623

 

Pada 2 November 2017, Initial conference Auditan Pengurusan Wang Amanah UniSZA di Bilik Mesyuarat UAD. Mesyuarat ini telah diadakan jam 9.30 Pagi dan dipengerusikan oleh Ketua Unit Audit Dalam (KUAD). Mesyuarat ini dihadiri oleh Pejabat Bendahari sebagai Auditi. Tujuan initial conference ini diadakan adalah untuk memastikan pengurusan wang amanah di UniSZA diwujudkan, dipatuhi dan dikuatkuasakan. 

Untuk makluman juga, UAD juga telah mengadakan initial Auditan Pengurusan Tabung Masjid di Pusat Islam UniSZA pada jam 2.30 Petang di Bilik Mesyuarat UAD. Mesyuarat ini juga dipengerusikan oleh KUAD dan dihadiri oleh staf Pejabat Bendahari dan Pusat Islam UniSZA sebagai auditi. Tujuan initial conference ini juga diadakan adalah untuk memastikan sistem pengurusan kewangan seperti tabung masjid, aset di pusat islam diselenggara, dikemaskini dan mengikuti prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan. 

Semoga dipermudahkan urusan pengauditan yang akan dijalankan ini dan terus memabtapkan pengurusan pentadbiran dan kewangan di UniSZA.

 

More Articles ...