• 001 banner ketua audit dalam
  • event1
  • 001 staf uad
  • Banner CSR UAD 2016
  • ucapan hari raya

Mesyuarat Pre Exit Auditan Keuntungan Pelbagai & Pendapatan Lain dan Auditan Susulan Penghutang & Pemiutang UniSZA

IMG 4905

Pada 10 Jun 2018, Mesyuarat Auditan Keuntungan & Pelbagai Pendapatan telah diadakan di Ruang Mesyuarat UAD. Mesyuarat ini telah diadakan jam 9 pagi dan dihadiri oleh Staf Pejabat Bendahari. Ketua Unit Audit Dalam sebagai pengerusi telah membentangkan penemuan audit sepertimana dalam nota perbincangan. Tujuan mesyuarat ini adalah untuk membentangkan penemuan audit berdasarkan objektif pengauditan dan memperbaiki kelemahan dan mengambil tindakan bagi tujuan penambahbaikan dan memantapkan pengurusan hasil dan pendapatan di Pejabat Bendahari. 

 

Pada jam 10 pagi (10 Jun 2018) juga Mesyuarat Pre Exit Auditan Susulan Penghutang dan Pemiutang juga telah diadakan dan dihadiri oleh staf Pejabat Bendahari juga. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh KUAD. Tujuan mesyuarat iadalah bertujuan membentang penemuan mengenai isu-isu yang dibangkitkan berdasarkan laporan penghutang dan pemiutang UniSZA pada tahun 2016. Semua penemuan akan diambiltindakan oleh Pejabat Bendahari bagi memantapkan pengurusan penghutang dan pemiutang UniSZA.

 

 

 

Pre Exit Auditan Perolehan Pembelian Terus RM20000 Ke Bawah PPHP dan Asrama Tembila

IMG 4442

IMG 4441

Pada 6 Mei 2018, Mesyuarat Pre Exit Auditan Perolehan Pembelian Terus RM20,000 Ke Bawah bagi PPHP dan Asrama Tembila. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh KUAD. Mesyuarat ini dihadiri oleh wakil SPAQM, staf PPHP dan staf Asrama Tembila. Mesyuarat ini membentangkan penemuan audit dan perlu dibuat penambahbaikan dan tindakan oleh auditi. 

 

 

 

 

'

More Articles ...