• ucapan hari raya
  • 3 PROF. ARHAM
  • 4 EN. MOHAMED
  • 2 DR.ZAHARUDDIN
  • 1 NC
  • CSR UAD 2018
  • 001 staf uad
  • Banner CSR UAD 2016
  • 001 banner ketua audit dalam
  • event1

Mesyuarat Exit Auditan Promosi di Penerbit UniSZA

DSC 0639

DSC 0640

Pada 8 Ogos 2019 (Khamis), Mesyuarat Exit Auditan Promosi di Penerbit UniSZA telah diadakan di Ruangan Mesyuarat UAD. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Ketua UAD dan dihadiri oleh Bendahari, staf Pejabat Bendahari serta Pihak Penerbit. Mesyuarat hari ini membentangkan penemuan audit berserta maklumbalas yang telah diberikan oleh pihak auditi yang merangkumi aspek pentadbiran, aktiviti jualan buku bagi tujuan promosi dan sebagainya, pemantauan sistem, stok buku serta bajet untuk tujuan perbelanjaan promosi dan aktiviti penerbit. Pihak auditi mengambil maklum dengan penemuan dan akan dibuat tindakan bagi memastikan pengurusan aktiviti promosi dilaksanakan dengan baik untuk universiti. Pengauditan yang dilaksanakan adalah bertujuan memastikan aktiviti promosi di Penerbit UniSZA dibuat berdasarkan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. 

 

 

Mesyuarat Pre Exit Auditan Promosi Buku di Penerbit UniSZA

DSC 0628

DSC 0629

Pada 23 Julai 2019 (Selasa), Mesyuarat Pre Exit Auditan Promosi Buku di Penerbit UniSZA telah diadakan di Ruangan Mesyuarat UAD. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Ketua UAD dan dihadiri oleh Pengarah Penerbit, Wakil SPaQM dan Pihak Pejabat Bendahari. Mesyuarat hari ini membentangkan penemuan audit yang merangkumi askpek pengurusan pentadbiran, aktiviti promosi di UniSZA, Pemantauan sistem dan stok buku serta bajet di Penerbit UniSZA. Pihak auditi peka dengan penemuan dan akan diberi maklumbalas untuk tindakan seterusnya. Penemuan yang dibentangkan akan dibuat penambahbaikan bagi membantu PTj bagi melaksanakan aktiviti promosi buku di Penerbit UniSZA. 

 

Kesemua maklumbalas akan diberikan dan laporan auditan promosi buku di Penerbit UniSZA akan dibentangkan dalam mesyuarat Exit akan datang. 

 

 

More Articles ...