• 001 banner ketua audit dalam
  • event1
  • 001 staf uad
  • Banner CSR UAD 2016
  • ucapan hari raya

Mesyuarat Pre Exit Auditan Pengurusan Pusat Islam Di UniSZA

Pre exit pusat islam

RHWX2726

 

Pada 24 Januari 2018, Mesyuarat Pre Exit Auditan Pengurusan Pusat Islam UniSZA telah diadakan di Bilik Mesyuarat Pusat Islam. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh KUAD. Mesyuarat ini dihadiri oleh auditi daripada Pusat Islam dan Pejabat Bendahari. Mesyuarat ini bertujuan membentangkan penemuan-penemuan audit untuk diambil tindakan dan ditambahbaik bagi memantapkan pengurusan kewangan Pusat Islam di UniSZA. 

Mesyuarat Pre Exit Auditan Pengurusan Projek Pembinaan Loji Kumbahan (STP)

PGZO1644

 

Pada 15 Januari 2018, Mesyuarat Pre Exit Auditan Pengurusan Projek Pembinaan Loji Kumbahan (STP) di Kampus Gong Badak telah diadakan di Ruang Mesyuarat UAD. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh KUAD. Mesyuarat ini dihadiri oleh auditi daripada Jabatan Pengurusan Pembangunan (JPP) dan Pejabat Bendahari. Mesyuarat ini bertujuan untuk membentangkan penemuan audit dan menambahnilai mutu dan kualiti dalam pengurusan projek di UniSZA.

More Articles ...