• 001 banner ketua audit dalam
  • event1

Pre Exit Auditan Pengurusan Kewangan dan Kawalan Dalaman FBIM

IMG 9163

Pada 20 Jun 2017 , Pihak audit telah mengadakan mesyuarat Pre Exit Auditan Pengurusan Kewangan dan Kawalan Dalaman FBIM pada jam 2:00 Petang bertempat bilik mesyuarat FBIM. Auditi yang turut hadir adalah pihak audit, FBIM, Pejabat Pendaftar serta Pejabat Bendahari. Mesyuarat ini bertujuan untuk membentangkan penemuan audit di FBIM yang meliputi aspek kawalan pengurusan, kawalan bajet, Kawalan terimaan, Pengurusan perolehan, Kawalan perbelanjaan serta Pengurusan aset dan stor. Penemuan yang dibentangkan ini dapat memperbaiki dan meningkatkan proses kerja di FBIM berdasarkan prosedur yang ditetapkan.

 

 

 

 

 

Initial Conference Auditan Pengurusan Kewangan dan Kawalan Dalaman AGROPOLIS

IMG 9166

 

Pada 18 Jun 2017, Pihak Unit Audit Dalam telah mengadakan initial conference auditan pengurusan kewangan dan kawalan dalaman AGROPOLIS bertempat di bilik mesyuarat AGROPOLIS pada jam 11:30 Pagi. Initial conference ini bertujuan untuk memberi penerangan dan pendedahan berkaitan auditan yang akan dijalankan. Tujuan auditan ini dijalankan adalah untuk memastikan pengurusan kewangan dan kawalan dalaman di AGROPOLIS diurus dengan baik dan mengikuti peraturan yang ditetapkan.

 

 

 

 

 

More Articles ...