• 001 banner ketua audit dalam
  • event1
  • 001 staf uad
  • Banner CSR UAD 2016

Mesyuarat pre Exit Auditan Pengurusan Wang Amanah & Auditan Pengurusan Perjalanan Luar Negara PNC

DSC 0640

 

Pada 12 November 2017, Mesyuarat Pre Exit Auditan Pengurusan Wang Amanah UniSZA telah diadakan di Bilik Mesyuarat UAD. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh KUAD dan wakil daripada pihak Pejabat bendahari sebagai auditi. Tujuan mesyuarat ini diadakan adalah untuk membentangkan penemuan-penemuan audit bagi auditan ini meliputi pengurusan tabung/akaun amanah di UniSZA. Pejabat Bendahari akan membuat penambahbaikan berdasarkan penemuan audit.

 

Pada hari yang sama juga, Mesyuarat Pre Exit Auditan Pengurusan Perjalanan Luar Negara Pejabat Naib Canselor juga diadakan di tempat yang sama. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh KUAD dan dihadiri oleh wakil pihak Pejabat Bendahari dan wakil Pejabat Pendaftar. Mesyuarat ini membentangkan penemuan-penemuan audit untuk pihak auditi membuat tindakan dan penambahbaikan berkaitan pengurusan perjalanan luar negara.

 

 

 

Initial Conference Auditan Pengurusan Projek Pembinaan Loji Kumbahan dan Mesyuarat Pre Exit Auditan Tempoh Penyiapan Projek Sebutharga & Tender JPP

DSC 0624

DSC 0632

 

Pada 20 November 2017, Mesyuarat Initial conference Auditan Pengurusan Projek Pembinaan Loji Kumbahan di Kampus Gong Badak telah diadakan pada jam 3.00 petang di Bilik mesyuarat JPP. Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Ketua Unit Audit Dalam dan dihadiri oleh auditi daripada pihak pejabat bendahari dan JPP. Tujuan mesyuarat ini diadakan adalah untuk memastikan pengurusan projek pembinaan loji kumbahan mengikut peraturan dan dokumen kontrak yang ditetapkan serta perbelanjaan atau penyelenggaraan loji kumbahan dilaksanakan sesuai dengan dokumen kontrak.

Pada hari yang sama juga, Mesyuarat Pre Exit Auditan Tempoh Penyiapan Projek Sebutharga dan Tender JPP telah diadakan di bilik mesyuarat JPP. Ianya juga dipengerusikan oleh KUAD dan dihadiri oleh pihak Pejabat Bendahari dan JPP. Meyuarat ini bertujuan untuk membentangkan penemuan audit dan memperbaiki segala kekurangan dan menambah nilai yang baik bagi memantapkan sistem pengurusan projek di UniSZA.

 

 

 

 

 

More Articles ...